Les disfresses han de basar-se en personatges de manga, còmic, anime, pel·lícules, videojocs… de qualsevol origen o procedència.

D’acord amb el Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda expressament prohibit que els visitants de Girocòmic portin armes de foc, de metall i altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. També es prohibeix l’ús d’elements perillosos per a la integritat física de les persones com ara material pirotècnic i inflamable. Només es permeten imitacions d’armes fetes de plàstic, cartró i altres materials que no comportin perill.